รวมทุนจาก 2 ธนาคารดัง! ให้บุคคลทั่วไปเรียนต่อทั้งใน & ต่างประเทศ ระดับ ป.ตรี-โท

เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปีสำหรับทุนการศึกษาให้บุคคลทั่วไปจากธนาคารต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีถึง 2 โครงการ จาก 2 ธนาคารที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 10 ทุน!! ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ทุนจากธนาคารที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้มีทั้งจากธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ แต่ละทุนก็มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันตามแต่ละเงื่อนไขของธนาคาร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ :)

 

 

#1 Young Tech Scholarship

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ธนาคารให้ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 100%

– ธนาคารรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการศึกษา

– ผู้ได้รับทุนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด ตลอดช่วงที่กำลังศึกษาอยู่

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาตรี ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ หลักสูตรทางด้าน Data Science, Computer Science และ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 22 ปี

– ผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี

– มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

วิธีการสมัคร: สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

ปิดรับสมัคร: 16 มีนาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: scb

 

 

#2 BBL Scholarships

ธนาคาร: กรุงเทพ

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่บรรจุ และระหว่างการศึกษา

– ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียนตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน ในสาขาวิชาที่ทางธนาคารกำหนด⁣

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 30 ปี

– มีสัญชาติไทย

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

วิธีการสมัคร: สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: bangkokbank

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ