ทุน KNB Scholarship เรียนต่อ ป.โท & ป.เอก สนับสนุนโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย

Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang หรือที่รู้จักกันในชื่อ KNB Scholarship คือทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เสนอให้กับผู้สมัครที่โดดเด่นจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อศึกษาต่อที่ Sepuluh Nopember Institute of Technology

นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกสมัครได้เลย! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าครองชีพ

– ค่าเบี้ยเลี้ยง การวิจัย และหนังสือ

– ประกันสุขภาพ

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

 

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Science & Analytical Data

– Intelligent Electrical and Informatics Technology

– Civil, Planning, and Geo Engineering

– Marine Technology

– Industrial Technology and Systems Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือเทียบเท่า

– มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.25

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายแนะนำจากสถานทูตอินโดนีเซียในประเทศของผู้สมัคร

– จดหมายเสนอชื่อจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง (หากทำงานในหน่วยงานรัฐบาล)

– Recommendation letters จำนวน 2 ฉบับ

– สแกนหนังสือเดินทาง (หน้าข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น)

– สแกนใบรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และใบรับรองผลการเรียน (เป็นภาษาอังกฤษ)

– สแกนใบรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษ

– สแกนใบรับรองแพทย์อย่างเป็นทางการ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

7 พฤษภาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

its.ac.id

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ