UCE EY Summer Startup ทุนระยะสั้น 10 สัปดาห์ ในระดับป.ตรี และป.โท ที่นิวซีแลนด์

University of Canterbury มหาวิทยาลัยในไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2019

โดยหลักสูตร UCE EY Summer Startup Programme เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและตามติดความก้าวหน้าในวงการธุรกิจ หรือโครงการกิจการเพื่อสังคม เป็นเวลา 10 สัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $5,000 (ประมาณ 165,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษานิวซีแลนด์ และนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบ Full-time หรือ Part-time ที่ University of Canterbury ในเวลาที่ยื่นใบสมัคร

-มีหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.canterbury.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ