Bloomberg Businessweek จัดอันดับ 20 หลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

นิตยสาร Bloomberg Businessweek เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้าน MBA ในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2018 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันสอนธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก

โดยการจัดอันดับนี้อ้างอิงจากผลสำรวจทั้งจากนักศึกษาที่ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตร MBA รวมไปถึงศิษย์เก่า ตลอดจนนายจ้าง คิดเป็นจำนวน 26,699 คน จนได้หลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ ในปี 2018

 

 

อันดับ 20 Georgetown (McDonough)

อันดับ 19 Dartmouth (Tuck)

อันดับ 18 Michigan (Ross)

อันดับ 17 UCLA (Anderson)

อันดับ 16 Washington (Foster)

 

 

อันดับ 15 Duke (Fuqua)

อันดับ 14 USC (Marshall)

อันดับ 13 NYU Stern School of Business

อันดับ 12 Carnegie Mellon (Tepper)

 

 

อันดับ 11 Yale

อันดับ 10 Cornell (Johnson)

อันดับ 9 Virginia (Darden)

อันดับ 8 Kellogg School of Management

 

 

อันดับ 7 Columbia

อันดับ 6 UC at Berkeley (Haas)

อันดับ 5 University of Chicago Booth School of Business

อันดับ 4 MIT (Sloan)

 

 

อันดับ 3 Harvard

อันดับ 2 Wharton School of the University of Pennsylvania

อันดับ 1 Stanford

 

 

ผลการจัดอันดับประจำปี 2018 แตกต่างอย่างมากกับผลการจัดอันดับที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1998 ณ ตอนนั้น Northwestern’s Kellogg School เป็นสถาบันสอนธุรกิจที่ได้เข้ามาอยู่ในอันดับ 1

ซึ่งปัจจุบัน Northwestern’s Kellogg School ครองอยู่ในอันดับ 8 โดยมี Stanford ขึ้นไปอยู่ในอันดับแรกของหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

 

ที่มา: bloomberg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ