ทุนจาก ADB-JSP ให้ประเทศกำลังพัฒนา ศึกษาต่อป.โทที่ University of Hawai’i

United States Scholarships 2021 เป็นทุนการศึกษาเต็มรูปแบบสำหรับนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกาที่ University of Hawai’i สนับสนุนโดย The Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB-JSP)

ADB-JSP คือโครงการทุนการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หลังจากจบการศึกษาแล้วผู้สมัครต้องกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเพื่อแบ่งปันความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ประกันสุขภาพ

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– ที่อยู่อาศัย

– หนังสือและสื่อการเรียนการสอน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

– Economics

– Business Administration Business Administration (Global MBA – Japan focus)

– Law

– Geography

– Urban and Regional Planning

– Tropical Plant and Soil Sciences

– Sociology

– Public Administration

– Pacific Islands Studies

– Oceanography

– Ocean and Resources Engineering

– Natural Resources and Environmental Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– อายุไม่เกิน 35 ปีในขณะที่สมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 4 ปีในขณะที่สมัคร

– มีประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในขณะที่สมัคร

– มีผลวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น TOEFL หรือ IELTS

– ผู้สมัครควรแจ้งให้สถาบันการศึกษาทราบว่ากำลังสมัครเข้าเรียนและต้องการได้รับการพิจารณาให้รับทุน ADB – JSP

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบรับรองจบการศึกษา

– สำเนาทรานสคริปท์

– หลักฐานระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– ส่งใบสมัครแบบฟอร์มการขอทุน ADB – JSP ไปยังสถาบันการศึกษา

– ใบแสดงรายการภาษีเงินได้ล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือนประจำปี / เงินเดือนทุกเดือน

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

eastwestcenter

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ