ทุน CGS ระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนโดยรัฐบาลแคนาดาให้นศ.ต่างชาติที่โดดเด่น

Vanier Canada Graduate Scholarships (CGS) คือทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสนับสนุนโดยรัฐบาลแคนาดา สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศแคนาดา

โดนยเป็นทุนการศึกษาสูงสุด US$51,000 (ราว 1,600,000 บาท) ต่อปี ให้กับนักเรียนต่างชาติทุกคนในระหว่างที่ศึกษาต่อที่แคนาดา รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวน

– ทุนสนับสนุนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาดังนี้

– Humanities Research Council (SSHRC) and Social Sciences

– Health Research (CIHR) of Canadian Institutes

– Engineering Research Council (NSERC) and Natural Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาสัญชาติแคนาดา ผู้พำนักถาวรในแคนาดา หรือนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการเสนอชื่อ

– ผู้สมัครต้องไม่ถือ Fellowship หรือ Ph.D. ระดับทุนการศึกษาจาก SSHRC, CIHR หรือ NSERC เพื่อสำเร็จการศึกษาหรือจบปริญญาเอก

– ผู้สมัครจะต้องมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น

– ผู้สมัครจะต้องมีจดหมายตอบรับหรือจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัยได้รับโควต้าของทุน Vanier CGS

เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ข้อเสนอการวิจัยหรือแผนการศึกษาที่มีรูปแบบและรายละเอียดอย่างดี

– ใบรับรองผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครไม่สามารถสมัครโดยตรงกับโปรแกรม Vanier CGS ได้ ดังนั้น วิธีการส่งรายชื่อทำได้อยู่ 2 วิธี คือนักศึกษาแจ้งต่อคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่สถาบันที่ต้องการศึกษาถึงความประสงค์ที่จะขอทุน หรือสถาบันเป็นผู้เสนอรายชื่อและทำการติดต่อไปยังผู้ได้รับสิทธิ์การเสนอชื่อเอง

– สถาบันจะต้องส่งข้อมูลและเอกสารของนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในการเสนอชื่อภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ปิดรับสมัคร:

3 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

vanier

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ