University of Bath แจกทุนเรียนต่อป.โท ไม่จำกัดสาขา ที่สหราชอาณาจักร รวม 30 ทุน

University of Bath มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา ณ University of Bath สหราชอาณาจักร สูงสุดถึง 30 ทุนการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £5,000 (ประมาณ 194,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครทุน คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ณ University of Bath จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครแบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ 20 มกราคม 2020 / 27 เมษายน 2020 และ 17 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

management-masters.bath.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ