ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลฮังการี!! ระดับป.ตรี ป.โท & ป.เอก ที่ U. of Debrecen

ทุนเต็มจำนวนมาอีกแล้ว!! คราวนี้เป็นทุนจากประเทศฮังการี ประเทศสวยๆ ในภูมิภาคยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยเป็นทุนเต็มจำนวนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

นั่นก็คือทุน Stipendium Hungaricum Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อที่ University of Debrecen ในหลากหลายสาขาวิชา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวน

– เงินค่าครองชีพรายเดือน

– หอพัก

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น

– บริหารธุรกิจ

– แพทยศาสตร์

– พยาบาลศาสตร์

– เกษตรศาสตร์

– มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

– วิศวกรรมศาสตร์

– วิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาอื่นๆ คลิก!!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครทุนระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครทุนระดับปริญญาเอก ต้องไม่เคยรับทุน Stipendium Hungaricum เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และต้องมีหนังสือตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unideb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ