ทุนป.ตรี มูลค่า 394,900 – 822,000 บาท จาก U. of Waterloo ประเทศแคนาดา

University of Waterloo ประเทศแคนาดา ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในคณะวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่รวมสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การคอมพิวเตอร์ และการจัดการทางการเงิน)

University of Waterloo เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศแคนาดา มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการประดิษฐ์สร้างสรรค์ การธำรงรักษา และการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดผล

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– จำนวน 10 ทุนการศึกษา

– มูลค่าตั้งแต่ $12,000 ถึง $25,000 (ประมาณ 394,900 – 822,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในคณะคณิตศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– เปิดรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2018-2019

– แสดงให้เห็นถึงทักษะความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

– แสดงให้เห็นถึงความต้องการทางการเงิน

– ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนอย่างไม่มีเงื่อนไข ในปีการศึกษา 2018 – 2019

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งสำเนาเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปที่ International Student Office

 

ปิดรับสมัคร:

4 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

uwaterloo

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ