ทุนจาก UST ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ประเทศเกาหลีใต้

เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา UST Scholarship 2021-2022 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาต่อที่ University of Science and Technology (UST)

โดยเป็นทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้วยังได้รับค่าครองชีพอีกด้วย!! ทุนจะเปิดรับสมัครวันที่ 17 สิงหาคมนี้! มาดูรายละเอียดเพื่อเตรียมตัวกัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ที่พัก

– ตั๋วเครื่องบิน

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ชาวต่างชาติที่มีผลการเรียนดีทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อจาก UST

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อจาก UST

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อ

– recommendation letters

– แผนการศึกษา

– ข้อเสนองานวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

KRW 36,000 (ราว 950 บาท)

 

ระยะเวลารับสมัคร:

17 สิงหาคม – 18 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.ust.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ