ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนที่ UTS Business School ประเทศออสเตรเลีย

UTS Business School จากประเทศออสเตรเลีย ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

โดยทุนนั้นคือ UTS Scholarship Conditions of Award South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship นโยบายและขั้นตอนการขอรับทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 25% จำนวน 20 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นพลเมืองของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย หรือเวียดนาม)

– ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ (ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลีย, พลเมืองนิวซีแลนด์หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในออสเตรเลีย) ตลอดระยะเวลาของทุนการศึกษา

– ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทในหลักสูตรของ UTS Business School แบบเต็มเวลา

– ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียในปัจจุบัน

– ต้องไม่เป็นนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

– จะต้องไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาของ UTS ทุนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาที่สมัครทุนการศึกษานี้

 

วิธีการสมัคร:

UTS International จะพิจารณานักศึกษาต่างชาติที่เริ่มต้นสมัครเรียนหลักสูตรของ UTS Business School โดยอัตโนมัติ สามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

uts.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ