ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัย Viadrina European ประเทศเยอรมนี ปี 2017

มหาวิทยาลัย Viadrina European ประเทศเยอรมนี เสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในปริญญาตรี

ทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับนักศึกษาจาก โปแลนด์ โรมาเนียและบัลแกเรีย โดยเน้นไปที่นักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยเยอรมัน

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 300 EUR /เดือนเป็นเวลา 10เดือน (ประมาณ 11,900บาท/เดือน) ศึกษาในประเทศเยอรมนี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ไม่รวมหลักสูตรต้นแบบหรือนักเรียนที่เสียค่าธรรมเนียมเพื่อเรียนร่วม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำหรับนักศึกษาสัญชาติโปแลนด์, โรมาเนียและบัลแกเรีย

-มีแรงจูงใจที่ดีที่จะเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัย Viadrina European

-เกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมอยู่ในระดับดี

-มีทักษะในด้านภาษาอังกฤษระดับดีมาก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ก็ได้

กรุณาส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ของคุณทางe-mail ไปที่ stip-europa-uni.de หรือส่งทางไปรษณีย์

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 กันยายน 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

รายละเอียดทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ