ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ ทำการศึกษาที่ VIB สถาบันในเบลเยียม

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน VIB Postdoctoral Position ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (Autophagy) การตายและการติดเชื้อของเซลล์ โดยทำการศึกษาที่สถาบัน VIB ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยในประเทศเบลเยียม

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (Autophagy) การตาย และการติดเชื้อของเซลล์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือชีววิศวกรรม

-มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม และมีความหลงใหลในชีววิทยาศาสตร์

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการพูดและการเขียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

-CV

-หนังสือแนะนำตัว (500 คำ)

-ข้อมูลการติดต่อของผู้อ้างอิง 2 ท่าน

 

วิธีการสมัคร:

รวบรวมเอกสารข้างต้นในรูปแบบไฟล์ PDF ไฟล์เดียว และส่งใบสมัครผ่านทางออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

vibvzw.jobsoid.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ