ทุนระดับปริญญาโทและเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันวิทยสิริเมธี ประจำปี 2563

สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 พร้อมให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน อาทิเช่น

– ค่าศึกษาเล่าเรียนในสถาบัน จำนวน 600,000 – 1,500,000 บาท

– ค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดระยะเวลาการศึกษา จำนวน 444,000 – 1,350,000 บาท

– ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย จำนวน 300,000 – 750,000 บาท

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนำเสนองานวิจัย จำนวน 50,000 – 150,000 บาท

– ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 30,000 บาท

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum Vitae

– ทรานสคริปต์

– Statement of Purpose

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ https://www.vistec.ac.th/admission/

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.vistec.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ