ทุนเต็มจำนวนระดับป.เอก ศึกษาต่อที่ Australian National University

ทุนระดับปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนโดย Australian National University สำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทั้งทางวัตถุและไม่ใช่วัตถุ ประวัติศาสตร์การแพทย์ รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์ต่างๆ

โดยผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้ทำงานร่วมกับ Dr. Keren Hammerschlag พร้อมได้รับทุนจาก ANU Futures Scheme ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ Visual Medical Humanities รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ศึกษาต่อที่ Australian National University

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ด้าน Visual Medical Humanities ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

– Visual Cultures of Western and Non-Western Medicine

– Local and /or Global Anatomy

– Depictions of Health and Disease

– Bodies in Art and Medicine

– Medical and Scientific Objects

– Museum Practice and the Ethics of Display

– Picturing Public Health, Bioethics and Healthcare

– Medicine and Medical Technologies in Contemporary Art

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– เป็นนักคิดอิสระที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

– ผู้สมัครต้องสมัครเรียนแลลเต็มเวลาในปีการศึกษา 2021

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– cover letter (ไม่เกิน 1 หน้า)

– thesis proposal (ไม่เกิน 3 หน้า)

– CV (ไม่เกิน 2 หน้า)

– contact details of two referees

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปทางอีเมลที่ keren.hammerschlag@anu.edu.au

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aaanz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ