ประกวด”Wake up me(dia)เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4″ ชิงทุน+ทัศนศึกษาที่ยุโรป!!

กลับมาอีกครั้ง! กับการประชันไอเดียเพื่อชิงรางวัลครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเปิดประสบการณ์การสื่อสารของคุณให้สร้างสรรค์ยิ่งกว่าที่เคย!!

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำเพจ “Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4” ชิงทุนและทัศนศึกษาทวีปยุโรป รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้เกิดประโยชน์ในด้านคุณธรรม การพัฒนาตนเองและสังคม

– เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการแสดงออกทางความคิดเห็นที่สุภาพ ส่งเสริมกาลังใจในการทาความดี ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม

– เพื่อสร้างผู้นาเยาวชนต้นแบบในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

– เพื่อปลูกฝังสัมมาทิฐิแก่เยาวชน และเผยแพร่ให้คนในสังคมได้มีแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร:

ผู้สมัคร

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

– นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

 

สมัครเป็นทีม

– ทีมละ 5 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

 

การส่งเข้าประกวด

– สถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

 

ระยะเวลาการสมัคร:

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2562 ทาง www.vstarproject.com/wakeupmedia

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 062-885-7773 ,083-540-6442

– อีเมล : CMPYClub@gmail.com

– Facebook : Wake up Media

– Line : @ibscenter

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ