การฝึกงานภาคฤดูร้อนด้านสื่อ ที่สหรัฐฯ ปี 2019 พร้อมรับค่าตอบแทน 24,000 บาท/สัปดาห์!!

โครงการ The Washington Post Newsroom Summer Paid Internship เปิดรับใบสมัครของผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานด้านสื่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมรับค่าตอบแทนรายสัปดาห์

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2018 และต้องมีผลงานด้านข่าวหรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งงาน นี่เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– การฝึกงานด้านสื่อ ที่ The Washington Post เป็นการฝึกรายงาน เขียนบทความ แก้ไขสำเนา ถ่ายรูป ถ่ายภาพและแก้ไขวิดีโอ สร้างกราฟิกและดีไซน์บนหลายแพลตฟอร์ม โดยจะถือว่าเป็นพนักงานขององค์กร ตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน

– นี่เป็นการฝึกงานที่มีค่าตอบแทนให้ 750 เหรียญ/สัปดาห์ (ประมาณ 24,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2018

– ต้องมีผลงานด้านข่าว หรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งงาน

 

วิธีการสมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าร่วม จะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดในรูปแบบของภาษาอังกฤษ และจะต้องได้รับวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

– เมื่อส่งใบสมัครแล้ว คุณจะได้รับการตอบรับว่าได้รับเอกสารแล้วหรือไม่ ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือก ภายในหรือก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

– สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ