เจาะประเด็นการศึกษา “ทำไมนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก จึงเลือกเรียนต่อในประเทศจีน?”

ภาพลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตของประเทศจีน มักทำให้ผู้คนคิดถึงการส่งออกที่มากที่สุดในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ แต่ความจริงแล้ว ในปัจจุบัน จีนกำลังก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำโลก ในด้านต่างๆ

ทางด้านการศึกษา ระบบการเรียนในประเทศจีนกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก นี่คือสิ่งที่งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการศึกษานานาชาติ เรื่องความสนใจจากนักเรียนทั่วโลก ที่มุ่งลงทุนในประเทศจีน

 

 

จากการศึกษาพบว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นจาก 36,855 คนเป็น 442,773 คนตั้งแต่ปี1995 ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าโดยมีนักเรียนจากประเทศในเอเชียอื่นๆ เป็นประชากรเกือบ 58 เปอร์เซ็นต์ของประชากรนักศึกษาต่างชาติในจีน

หลังจากสำรวจและสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติจำนวน 30 คนแล้ว ผู้เขียนผลการศึกษา Wen Wen และ Die Hu ได้กำหนดปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อความนิยมของจีน

 

 

สำหรับผู้เริ่มต้น ชื่อเสียงและคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความต้องการที่จะเลือก รวมทั้งข้อเรียกร้องของจีนที่มีต่อมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งระดับโลกจำนวนมากเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาชาวเอเชียเมื่อเทียบกับชาวยุโรปในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศในแถบทะเลทรายซาฮารา

 

 

นโยบายการรับสมัครนักเรียนที่เป็นมิตรกับนักเรียนนานาชาติก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง

โดยรวมแล้ว นโยบายการรับสมัครนักเรียนจีนและนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน จะมีความแตกต่างกันไปในด้านการยอมรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำเท่านั้นที่มีการสอบเข้าสำหรับนักเรียนต่างชาติ ส่วนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ การรับนักศึกษาต่างชาติไม่ได้เป็นกระบวนการที่เข้มงวดเหมือนกับนักเรียนในประเทศ

 

 

ไม่เพียงเท่านั้น ทางด้านการสนับสนุนจากรัฐบาลเองก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน โดยทางรัฐบาลได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน300,000 เหรียญต่อนักศึกษาต่างชาติทุกปี และด้วยความที่ค่าครองชีพที่ต่ำของจีน (เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในระดับสากล) จะให้ผลตอบแทนทางการเงินที่มากขึ้น

ตามรายงาน “แรงจูงใจทางวัฒนธรรมและสังคม” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยกว่าในการเลือกประเทศจีนเป็นจุดหมายปลายทางการศึกษา

 

 

นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างกันในแรงจูงใจระหว่างนักศึกษาจากประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ มีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสในการทำงาน จึงมีแรงกระตุ้นที่จะเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนที่มากกว่านักศึกษาที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วWen และ Hu กล่าว

 

สุดท้ายแล้ว ปัจจัยที่นักเรียนต่างชาติให้เพื่อเลือกการศึกษาระดับปริญญาในประเทศจีน ก็เป็นปัจจัยเฉพาะที่จะขึ้นอยู่กับประเทศต้นกำเนิดของตัวผู้เรียน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาที่ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นในจีน ส่งผลให้นักเรียนหลายคน เล้งเห็นโอกาสในการต่อยอดเพื่อพัมนาไปสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต

 

ที่มา: bachelorstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ