การประกวด Winchester Poetry Prize 2018 ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 40,000 บาท!!

Winchester Poetry Prize คือการแข่งขันประจำปีที่จัดขึ้นโดย Winchester Poetry Festival โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับผู้รักในบทกวีภาษาอังกฤษ

การแข่งขันนี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2016 และกลายเป็นงานประกวดประจำปีที่จัดติดต่อกันมา โดยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก Liz Berry มาเป็นคณะกรรมการกิติมศักดิ์อีกด้วย

 

 

รายละเอียด :

– ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

– การแข่งขันบทกวีจะสร้างสรรค์ให้อยู่ในหัวข้อใดก็ได้ รูปแบบใดก็ได้ โดยจำกัดให้พิมพ์และต้องไม่เกิน 40 บรรทัด (ไม่รวมชื่อหัวข้อ)

– บทกวีควรเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นผลงานของตัวเองที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับเพื่อตีพิมพ์ในที่อื่นๆ (รวมทั้งออนไลน์)

– ไม่ควรจะถูกส่งประกวด หรือเป็นผลงานที่แปลมาจากที่อื่น

 

ค่าสมัคร :

ผู้เข้าประกวดครั้งแรก : 5 ปอนด์ (ประมาณ 220 บาท)

ผู้ที่เคยประกวดแล้ว : 4 ปอนด์ (ประมาณ 180 บาท)

 

เงินรางวัล :

ที่หนึ่ง : 1,000 ปอนด์ (ประมาณ 43,500 บาท)

ที่สอง : 500 ปอนด์ (ประมาณ 21,700 บาท)

ที่สาม : 250 ปอนด์ (ประมาณ 10,800 บาท)

บทกวีที่ชนะและได้รับการยกย่องจะได้รับการเผยแพร่ในการแข่งขันกวีนิพนธ์

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Winchester Poetry Prize 2018

 

ที่มา : intercompetition

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ