เชิญชวนนักเรียนและนักศึกษา ส่งประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษาและตั๋วไปเยอรมนี

เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเขียนเรียงความ World Youth Essay Competition for International Students 2018 ชิงทุนและตั๋วเครื่องบินไปเยอรมัน

โดยไม่มีการจำกัดหัวข้อ สามารถเขียนในเรื่องที่สนใจและสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจการงานจากทั่วโลก เป็นต้น

จำนวนเรียงความอยู่ระหว่าง 1-8 หน้ากระดาษเขียนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้รูปภาพและกราฟฟิกมาใช้ประกอบการเขียนได้อีกด้วย

ส่งเรียงความในรูปแบบ PDF ซึ่งคณะกรรมการ WYEC 2018 จะทำการตัดสินเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ สไตล์การเขียน ทักษะความรู้ และอื่นๆ

 

 

คุณสมบัติ:

-เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัย

-โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษจากผู้เข้าแข่งขันในประเทศต่อไปนี้ Nepal, India, Germany, Thailand, Gambia, Philippines, Kenya, Bangladesh, Sierra Leone, Nigeria, Liberia, Zambia, Indonesia, Morocco, France, Brazil, Pakistan, USA, Ukraine, Egypt, Vietnam และอื่นๆ

 

รางวัลที่จะได้รับ:

-WYEC Grand Prize 2018 มูลค่า 1,700 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 53,000 บาท) นักเรียนที่ได้รับรางวัล WYEC Grand Prize จะได้รับเชิญไปร่วมพิธีมอบรางวัลพิเศษที่เยอรมนี ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก รวมถึงโอกาสที่จะได้พบปะกับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากต่างนานาชาติ

-WYEC 2. Prize and 3. Prize รางวัลที่สองและรางวัลที่สาม เป็นรางวัลสำหรับรูปแบบการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้รับการสัมภาษณ์โดยนักข่าว

-10x Award of Excellence คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คนสำหรับความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ด้านความรู้หรือทักษะภาษา และได้รับรางวัล WYEC Award of Excellence เพื่อเป็นการสนับสนุนความสำเร็จในอนาคตและอาชีพการงาน

-All Finalists ผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก WYEC

-All Participants ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับการมีส่วนร่วมใน WYEC 2018

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

wyec2018.glsci.org , interscholarship.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ