ทุนเต็มจำนวน CSC จากรัฐบาลจีน ระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ Wuhan University

Wuhan University CSC Scholarship 2021 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประจำปี 2021 ศึกษาต่อที่ Wuhan University​​​ หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในมณฑลหูเป่ย โดยมีการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ผู้เรียนสมัคร

ถือเป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่น่าสนใจ จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการในประเทศจีน เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติและสนับสนุนมหาวิทลัยต่างจังหวัดต่างๆ ในประเทศจีน รายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าที่พัก

– ค่าลงทะเบียนเรียน

– ค่าครองชีพ 3,000 หยวน (ราว 14,000 บาท) สำหรับระดับปริญญาโท และ 3,500 หยวน (ราว 16,000 บาท) สำหรับระดับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศจีน

– เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดี มีวุฒิการศึกษา และความสามารถทางภาษาที่จำเป็น

– มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท มีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

– มีความสามารถด้านการวิจัย

– ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดขณะสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุน CSC

– ใบสมัครเข้าศึกษาต่อที่ RUC

– ใบรับรองการจบการศึกษาระดับการศึกษาก่อนหน้า

– ใบรับรองผลการเรียนระดับการศึกษาก่อนหน้า

– CV

– รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว

– สำเนาพาสปอร์ต

– Recommendation letters จำนวน 2 ฉบับ

– Research plan / Study plan

– ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

– ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาผ่านทาง CSC Portal ได้ ที่นี่

– หลังจากล็อกอินแล้วให้เลือก Program Category และเลือก B สำหรับ RUC และรหัส Agencies Code ของ Wuhan University คือ 10486

– สมัครศึกษาต่อที่ Wuhan University ทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

whu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ