Wuhan University มอบทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี-โท เพื่อศึกษาที่ประเทศจีน

Wuhan University มอบทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี-โทแก่จากนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งพูดและเขียน

มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ตั้งอยู่ที่ Luojia Hill ซึ่งมีอาคารพระราชวังผสมผสานสไตล์จีนและตะวันตก ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่งในจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุม ค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพและค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี – โท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– อายุระหว่าง 16-35 ปี นับถึงในวันที่ 1 กันยายน 2018

– ผู้สมัครที่เป็นครูสอนภาษาจีนจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

– นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องไม่เกิน 25 ปี

– มีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดี

– สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์

 

ปิดรับสมัคร:

20 มิถุนายน 2018

 

เพิ่มเติม:

admission.whu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ