KIT จัดโครงการเตรียมกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ แจกทุนทำวิจัยหลังป.เอก ที่เยอรมนี

สถาบัน Karlsruhe Institute of Technology (KIT) จากประเทศเยอรมนี ได้จัดโครงการการเตรียมกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ (YIG Prep Pro)

โดยเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doc) พร้อมตำแหน่ง และทุนทำวิจัยแบบเต็มเวลา รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนทำวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Appointment)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักวิจัยต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 0-4 ปี

– ผู้สมัครที่ทำงานที่ KIT สามารถสมัครได้ภายใน 6 เดือนแรกที่เข้าทำงาน

– ต้องมีประสบการณ์การวิจัยระดับนานาชาติในระดับปริญญาเอกและ / หรือหลังปริญญาเอก

– สามารถอาศัยอยู่ประเทศเยอรมนีได้เป็นเวลานาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ โดยสามารถดูโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ตามแต่ละสาขาได้ ที่นี่

– โปรดส่งเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมเป็นไฟล์ .pdf 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 mb ก่อนส่งเอกสารทั้งหมดไปที่อีเมล yigpreppro∂peba.kit.edu

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://www.kit.edu/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ