ประกวด “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยปี 2562” ชิงทุนฯ+เป็นตัวแทนไปเยอรมนี 1 สัปดาห์

เวทีการประกวดที่จะพาเด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก...

April 1, 2019 5 Mins Read
88 Views