เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 62 สูงสุด 104 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มผลการเรียนดีตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสมัครเข้ารับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 104 ทุน

โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ณ ต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562 จำนวน 104 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-ผู้สมัครจะต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 3.50

 

วิธีการสมัคร:

อ่านขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

24 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th/scholarship หรือ scholar2.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ