ทุนป.เอกสำหรับอาจารย์ เลือกศึกษาต่อใน 6 มหา’ลัยดัง แห่งประเทศเกาหลีใต้

ทุนการศึกษา 2020 Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) เปิดรับสมัครแล้ว! โดยทุนนี้จะให้โอกาสนักศึกษาที่ถึงเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนดได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่ประเทศเกาหลีใต้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน ได้เข้าเรียนในระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศสมาชิกอาเซียน รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด

– ค่าครองชีพรายเดือน 1100 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 35,000 บาท)

– ค่าย้ายถิ่นฐาน 300 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9,500 บาท)

– ค่าวิทยานิพนธ์

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษา

– ค่าประกันสุขภาพ

 

ระยะเวลารับทุนการศึกษา

3 ปี (1 กันยายน 2020 – 31 สิงหาคม 2023)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

Chung-Ang University

Ewha Womans University

Jeonbuk National University

Kangwon National University

Korea University

Kyung Hee University (Seoul Campus / Global Campus)

*ผู้สมัครต้องเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อเพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น*

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน

– ผู้สมัครเป็นคณาจารย์ทางวิชาการในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 4 ปีในประเทศบ้านเกิด และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโทหรือเทียบเท่า

– ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ในระยะยาวได้

– หลังจากได้รับทุน ผู้สมัครต้องกลับเข้ามารับตำแหน่งที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ตามเดิม

– ผู้สมัครต้องมีอายุน้อยกว่า 45 ปีในวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

– ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

kcue.or.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ