4 กฎการใช้ “Neither” คู่กับ “Nor” ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำสันธานอย่าง “or” และ “nor” คือตัวช่วยที่ช่วยเชื่อมสองประโยคในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าในสถานการณ์ไหนควรใช้คำสันธานอะไร

ทั้งนี้หลักการจำเบื้องต้นคือ “or” ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นบวก ในขณะที่ “nor” ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นลบ โดยมักจะใช้ nor คู่กับ neither กลายเป็น neither… nor… หากใครอยากรู้ว่า “nor” กับ “neither” จะถูกใช้เป็นคำสันธานในรูปแบบใดได้บ้าง ก็เลื่อนลงไปดูกัน :D

 

 

1. โดยปกติมักจะใช่คู่กันเป็น “Neither… nor…”

เพื่อเชื่อมประโยค A และ B ในรูปแบบ “neithor A nor B.” เป็นต้น เพื่อสื่อให้เห็นว่าข้อมูลทั้งสองประโยคนั้นเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกัน สามารถใช้คู่ได้กับทั้งการกระทำหรือคู่กับคำนาม ในประโยคเชิงลบ เช่น

– “He neither listens to music nor plays it,”

– “Alex likes neither candy nor cake.”

– “Neither Sarah nor Jim can make it to the party on Saturday.”

 

 

2. “Neither… nor…” ใช้เชื่อมต่อประโยคเชิงลบระหว่างการกระทำบางอย่าง หรือวัตถุบางอย่าง

รวมถึงสามารถใช้ “nor” เมื่อพูดถึงมากกว่าสองไอเดียขึ้นไป โดยการใส่ “nor” เพิ่มเข้าไประหว่างประโยค โดยมีข้อควรจำดังนี้

– ถึงแม้ว่า “nor” จะใช้เท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำและวัตถุที่เชื่อมกันในประโยค แต่ “neither” จะถูกใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

– ในการใช้ “Neither… nor…” อย่าแยกวัตถุหรือการกระทำต่างๆ ด้วยคอมม่า (,)

– ตัวอย่างที่ถูกต้อง: “The store had neither peanut butter nor jelly nor bread.”

– ตัวอย่างที่ผิด: “The store had neither peanut butter, jelly, nor bread.”

 

 

3. ใช้ “Neither” และ “Nor” ตามกฎ Parallel Structure

นั่นคือประโยคที่ทั้งคู่ใช้เชื่อมด้วยนั้นจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน หากเป็นคำนาม ต้องเป็นคำนามทั้งหมด หรือหากเป็นคำกริยา ก็ต้องเป็นคำกริยาทั้งหมด

ตัวอย่างที่ถูกต้อง:

– “We saw neither Gwen nor Eric during our trip.

– “We neither saw Gwen nor spoke to Eric during our trip.

ตัวอย่างที่ผิด:  “We neither saw Gwen nor Eric during our trip.”

 

 

4. ห้ามใช้ “Nor” คู่กับ “Either” เด็ดขาด

แม้จะคล้ายคลึงกันแต่ทั้งคู่กลับให้ความหมายในการใช้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะ “Either” ใช้ในความหมายเชิงบวก ในขณะที่ “Neither” ใช้ในความหมายเชิงลบ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ใช้ “Neither… nor…” และ “Either… or…”

ตัวอย่างที่ถูกต้อง:

– “Neither James nor Rebecca is interested in basketball.”

– “Either eat your vegetables or skip your dessert.”

ตัวอย่างที่ผิด:

– “I neither know the rules of the game or care to know.”

– “I will either go to the library or take a nap.”

 

 

ทั้งนี้ยังมีกฎการใช้อีกหลากหลายรูปแบบที่ “nor” ไม่ต้องใช้คู่กับ “neither” และ “or” ไม่ต้องใช้คู่กับ “either” รับรองว่าอีกในไม่ช้าเราจะมาอัปเดตความรู้แน่นๆ ให้ทุกคนกันอีกแน่นอน ติดตามกันได้เลย :D

 

ที่มา: wikihow

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ