ทุนผู้นำโลก AU Emerging Global Leader เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษาของ AU Emerging Global Leader มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนในระดับดีเลิศที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสหรัฐฯ

รวมถึงมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในเชิงบวก เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำกลับไปใช้พัฒนาแหล่งชุมชนที่ต้องการทรัพยากรเหล่านี้ในประเทศบ้านเกิดของตนเอง

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ AU ที่เรียกเก็บเงินได้ (ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงมื้ออาหาร)

แต่ไม่รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั่วไป (ประมาณ $4,000 หรือ 132,503 บาท) โดยเงินสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนในระดับที่กำหนดจากการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเวลาสี่ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติชื่นชอบความท้าทาย มีความสามารถที่หลากหลาย และมีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่ด้อยโอกาส ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม

-มีเกรดเฉลี่ยเทียบเท่าGPA 3.8  (หรือ 10% ของเกรดที่สำเร็จการศึกษา) สำหรับเกรด 9-12

-แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำอาสาสมัครบริการชุมชนและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในประเทศของตน

-ได้รับคะแนน  TOEFL 95 iBT , 7.0 IELTS หรือ 600 paper-based TOEFL เป็นอย่างน้อย

– ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

– ต้องไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือเริ่มศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดๆ ในประเทศบ้านเกิดหรือในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครทุนการศึกษาทางออนไลน์และยื่นเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 หรือ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2561 (อย่างช้าที่สุด)

 

ช่วงเวลาที่รับสมัคร:

15 ธ.ค. 2017 – 15 มกราคม 2018 (ประจำปี)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ทางการของทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ