อยากเรียนต่อเยอรมนีฟังทางนี้!! กับโปรแกรมเรียนต่อป.เอกที่สนับสนุนโดย DAAD

DAAD Thailand แนะนำโปรแกรมเรียนต่อปริญญาเอกที่ทุน #DAAD สนับสนุน ได้แก่ Bonn International Graduate School for Development Research (BIGS-DR) ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมในศูนย์วิจัย และพัฒนา (Zentrum für Entwicklungsforschung – ZEF) ณ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองบอนน์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเยอรมัน

รายละเอียดหลักสูตร สาขาที่เปิดสอน และวิธีการสมัครจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ลองไปติดตามกันเลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ค่าประกันสุขภาพ และคอร์สเรียนภาษาเยอรมันระยะเวลา 2 เดือน (ก่อนเริ่มเรียนโปรแกรมปริญญาเอก)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โปรแกรมปริญญาเอกนี้เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจทำวิจัยในด้าน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการป่าไม้ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยวุฒิปริญญาเอกที่ได้จะขึ้นอยู่กับสาขาที่ทำวิจัย

หลักสูตรปริญญาเอกนี้ครอบคลุมการเรียน course work เป็นเวลา 6-9 เดือน การเก็บข้อมูลทำวิจัย 6-12 เดือน และการเขียนธีสิสเป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยการเรียนและการทำวิจัยจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โปรแกรมปริญญาเอกนี้ได้กำหนดสาขาของงานวิจัยไว้ 6 ด้าน ได้แก่

1. Innovation, knowledge, and science policy

2. Markets and public services

3. Mobility, migration, and urbanization

4. Governance, conflicts, and natural resources

5. Health, nutrition, and ecosystems

6. Land, water, food, and energy

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุน DAAD จะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่ต้องการทำวิจัยอย่างน้อย 2 ปี อ่านรายละเอียดคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม คลิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารประกอบการสมัคร 12 ชุด อ่านรายละเอียด คลิก

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการสมัคร และสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

หมดเขตรับสมัคร: 31 สิงหาคม 2561

เริ่มเรียน: ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Thailand หรือ www.zef.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ