สมัครด่วน!! ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย เรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก รวม 18 ทุน

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ที่จัดสอบคัดเลือกโดยสำนักงาน ก.พ. โดยให้ทั้งสิ้นจำนวน 12 หน่วย รวม 18 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 12 หน่วย รวม 18 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท/โท-เอก และทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะชดใช้ทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ