ทุนเต็มจำนวน เมื่อสมัครเรียนกับ Central South University of Forestry & Technology-CSUFT

Central South University of Forestry and Technology-CSUFT มหาวิทยาลัยในฉางชา ประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อปี 1958 การเรียนการสอนของที่นี่ครอบคลุมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และคณะอื่นๆ อีกมากมาย

ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

 

 

เงื่อนไขการให้ทุน:

– ต้องเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยครึ่งปี ในช่วงเดือนมีนาคม – กันยายน 2019 หรือต้องเรียนระดับปริญญาในเดือนกันยายน 2019

– ทุนนี้รวมค่าเรียน และค่าที่พักแล้ว

– ใช้ GPA 60% ขึ้นไป

– จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เรียนระดับปริญญาในเดือนกันยายน 2019

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ พร้อมแนบรูปถ่าย

-ผลการตรวจร่างกาย (ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์)

-สำเนาวุฒิการศึกษา

-จดหมายรับรองจากบุคลากรในตำแหน่งศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน (สำหรับผู้ที่เรียนต่อป.โท หรือ ป.เอกเท่านั้น)

-ผลคะแนนสอบ HSK

-รูปถ่ายปัจจุบัน 6 รูป ขนาด 3×4 นิ้ว ไม่สวมหมวก

-สำเนาพาสปอร์ต

 

ระยะเวลาการสมัครเรียน:

– Spring: ทุกเดือนกันยายน – ธันวาคม

– Autumn: ทุกเดือนมีนาคม – กรกฎาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Study Overseas Centre

www.studyoverseas.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ