รัฐบาลจีนมอบทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาโท – เอก เพื่อศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

กระทรวงศึกษาธิการจีน Ministry of Education of P.R. China (MOE) มอบทุนแก่นักศึกษาที่มีสัญชาติในASEAN เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2018-2019 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการทุนของรัฐบาลจีนที่ร่วมกับ Asian University Network หรือ AUN เป็นโครงการที่จัดตั้งโดย MOE เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในเอเชียได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาในประเทศจีน โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน 30 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท – เอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาสัญชาติใน ASEAN

– สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี

– ผู้สมัครเรียนโปรแกรมภาษาจีนในสาขา liberal arts, economics and management  ต้องมีคะแนนภาษาจีน
Old HSK6 (or new HSK5)or above

-ผู้สมัครเรียนโปรแกรมภาษาจีนในสาขา science, engineering and medical science ต้องมีคะแนนภาษาจีนOld HSK3 (or new HSK4) or above

– ผู้สมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนน TOEFL 550, IELTS 5.5

วิธีการสมัคร:

 

ส่งหลักฐานการสมัครไปที่

Ms. Pasita Marukee
ASEAN University Network Secretariat
17th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building,
Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan,
Bangkok 10330 THAILAND

E-Mail: aun.pasita@gmail.com

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

– ใบสมัครทุนรัฐบาลจีน

– วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด

– ใบแสดงผลการเรียน

– โครงร่างนำเสมอการวิจัย

– จดหมายแนะนำสองฉบับ

– สำเนารูปถ่ายสำหรับผู้ที่อาศัยในประเทศจีนเกิน 6 เดือน

– จดหมาย Pre-admission

– ผลคะแนน HSK, IELTS, TOFEL

 

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

เพิ่มเติม:

chinacampus.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ