โอกาสมาถึงเเล้ว! CMKL University มอบทุนป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า & คอมพิวเตอร์

โอกาสมาถึงเเล้ว! CMKL University เตรียมเปิดมอบทุนสำหรับระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ที่สนใจจำนวน 9 ทุน โดยในหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตัลอย่างเต็มที่ และมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Enabling Endless Possibilities” หวังให้นำความรู้ ความสามารถ บูรณาการให้พัฒนานำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริงในการทำงาน

โดย CMKL University เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

CMKL University จะให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และค่าครองชีพตลอดหลักสูตรการศึกษา ทั้งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องทำงานกับทาง CMKL University ในฐานะนักวิจัยหรืออาจารย์ ที่มีระยะเวลาการจ้างงานเทียบเท่ากับระยะเวลาการศึกษาที่ได้รับ (ไม่เกิน 5 ปี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองไทย

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2021

– สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาเอกเต็มเวลา

– แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาก่อนหน้านี้

– มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยอดเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Statement of purpose

– Resume

– 3 Recommendation letters

– Transcripts

– GRE score reports

– TOEFL (preferred) or IELTS (Optional, but strongly recommended)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครกับทาง CMKL ก่อน ถึงจะสมัครเรียนกับทาง Carnegie Mellon College ได้ โดยสามารถสมัคiได้ ที่นี่ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

1,000 บาท

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: cmkl

โทรศัพท์: 065 878 5000

อีเมล: info@cmkl.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ