แนะนำ 10 หลักสูตรทุนเต็มจำนวนจาก DAAD ระดับบัณฑิตศึกษา เรียนต่อเยอรมนี

โปรแกรมทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาจาก DAAD เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศกำลังพัฒนา และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ประเทศเยอรมนี

นั่นก็คือทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ประเทศเยอรมนี หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนั้นมีหลากหลายสาขาวิชา และมีการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ! ได้ทั้งทุนการศึกษาและค่าครองชีพด้วยนะ รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าครองชีพรายเดือน 850 euros – 1,200 euros (ราว 30,900 – 44,000 บาท)

– ประกันสุขภาพ

– ค่าเดินทาง

– เงินช่วยเหลือที่พัก

– เงินช่วยเหลือสำหรับสมาชิกในครอบครัว

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

 

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเยอรมนี ระยะเวลา 12 – 36 เดือน ในสาขาวิชาดังนี้

– Economic Sciences/Business Administration/Political Economics

– Development Cooperation

– Engineering and Related Sciences

– Mathematics

– Regional and Urban Planning

– Agricultural and Forest Sciences

– Natural and Environmental Sciences

– Medicine/Public Health

– Social Sciences, Education and Law

– Media Studies

สามารถตรวจสอบหลักสูตร และสถาบันการศึกษา เพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชนในประเทศกำลังพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือสังคม

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ 4 ปี) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– จบการศึกษาด้วยผลการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย (3.00 ขึ้นไป)

– มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

– ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีเป็นเวลานานกว่า 15 เดือนในวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

– มีทักษะภาษาอังกฤษหรือเยอรมนีตามที่ทางหลักสูตรกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มใบสมัคร

– CV

– Letter of Motivation

– Letter of Recommendation

– ใบรับรองการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– หลักฐานทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ IELTS หรือ หลักฐานทักษะภาษาเยอรมัน

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครต้องสมัครขอทุนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่เลือก

– ผู้สมัครสามารถสมัครได้สูงสุดถึง 3 หลักสูตร

 

ปิดรับสมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร ตรวจสอบได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

daad

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ