ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Strathclyde ประเทศอังกฤษ ปี 2017-2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Strathclyde ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครทุนหัวกะทิ ปี 2017/18 สามประเภทดังนี้ ทุนระดับปริญญาตรี ทุนระดับปริญญาโท และทุนนักวิจัยยอดเยี่ยม  เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อดึงดูดนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก จึงมีการมอบทุนการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัย Strathclyde เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐสก็อตที่ตั้งอยู่ในเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของสกอตแลนด์ โดยมีนักเรียนและพนักงานจากกว่า 100 ประเทศ

ทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนการศึกษา จะแตกต่างกันไปตามประเภท ดังนี้

-ระดับปริญญาตรี: เงินสนับสนุน £2,000 (ประมาณ 87,500 บาท)ต่อค่าเล่าเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนแบบเต็มเวลาในแต่ละปีการศึกษา

-ระดับปริญญาโท: เงินสนับสนุน £3,500 ปอนด์ / £2,500 (ประมาณ153,200/109,400บาท) สำหรับค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร MSc / PGT ในสาขาวิทยาศาสตร์

-ทุนนักวิจัยยอดเยี่ยม: เงินสนับสนุน £3,000 (ประมาณ131,300บาท) ต่อค่าเล่าเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนแบบเต็มเวลาในแต่ละปีการศึกษาของระดับปริญญาเอก

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

 • Forensic science (นิติวิทยาศาสตร์)
 • Computer and information sciences (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศวิทยาศาสตร์)
 • Chemistry (เคมี)
 • Mathematics and statistics (คณิตศาสตร์และสถิติ)
 • Physics (ฟิสิกส์)
 • Pharmacy and biomedical sciences.(เภสัชศาสตร์และชีวการแพทย์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เริ่มเปิดรับการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้ภายในช่วงเริ่มต้นของปีการศึกษาในเดือนกันยายน / ตุลาคม 2560
 • สมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่ได้รับการเสนอ ในมหาวิทยาลัย Strathclyde
 • ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสากลเต็มจำนวน
 • นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้
 • มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาก่อนหน้า
 • มีหลักฐานแสดงระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนด

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่ 

หมดเขตรับสมัคร:

18 กันยายน 2017

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ