GOOGLE PHD FELLOWSHIP ทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก พร้อมลุ้นฝึกงานที่ GOOGLE

GOOGLE PHD FELLOWSHIP คือทุนการศึกษาที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่โดดเด่นในด้านการวิจัย ในสาขาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทุนสนับสนุนนี้ไม่จำกัดภูมิหลังของผู้สมัคร พวกเขาต้องการสร้างผู้นำด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะช่วยเสริมสร้างพันธกิจของ Google ให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นจึงสนับสนุนทุกคนที่สมัครไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตาม

 

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

– ต้องไม่เป็นพนักงานของ Google หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

– ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถสมัครได้ : บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

**รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่นี่**

 

การสนับสนุน:

– ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

– ที่ปรึกษาการวิจัยจาก Google

– โอกาสฝึกงานที่ Google

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

26 พฤษภาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Google PhD Fellowship 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ