สมัครเลย!! ทุนเรียนต่อป.ตรี โท เอก ที่ GDUFS ประเทศจีน มูลค่าสูงสุด 139,000 บาท

Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลากหลายสาขาวิชา

โดยทุนนี้จะเปิดรับสมัครรตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน ของทุกปี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีมูลค่าตั้งแต่ RMB 10,000 (ประมาณ 46,000 บาท) – RMB 30,000 (ประมาณ 139,000 บาท) แบ่งตามระดับการศึกษาได้ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรีมูลค่า RMB 10,000/คน (ประมาณ 46,000 บาท)

2. ระดับปริญญาโทมูลค่า RMB 20,000/คน (ประมาณ 93,000 บาท)

3. ระดับปริญญาเอกมูลค่า RMB 30,000/คน (ประมาณ 139,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา ตรวจสอบได้ที่นี่ คลิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องไม่มีสัญชาติจีน

2. ผู้สมัครต้องมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อที่ Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)

3. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดีในทุกหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน และเป็นผู้มีศีลธรรม

4. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีเดียวกัน

5. ผู้สมัครต้องมีความสามารถภาษาจีนขั้นพื้นฐานและมีผลสอบวัดระดับภาษายืนยัน (ผู้ที่ลงเรียนในหลักสูตรที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษอาจได้รับการยกเว้น เพราะจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครสำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล iie@gdufs.edu.cn

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iie-en.gdufs.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ