รัฐบาลมณฑลเฮย์หลงเจียง มอบทุนป.ตรี ป.โท และป.เอก สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รัฐบาลแห่งมณฑลเฮย์หลงเจียงมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่กำหนดในมณฑลเฮย์หลงเจียง โดยจัดมอบทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทดลอง การฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์การเรียนขั้นพื้นฐาน ค่าที่อยู่อาศัย และการประกันสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าครองชีพนักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติ (ยกเว้นชาวจีน) สามารถสมัครได้

-ปริญญาตรี: อายุต่ำกว่า 25 ปี มีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

-ปริญญาโท: อายุต่ำกว่า 35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนดี

-ปริญญาเอก: อายุต่ำกว่า 40 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-กรอกแบบฟอร์ใบสมัครทุนการศึกษา Heilongjiang Provincial Government Scholarships

-ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา

-แผนการศึกษาหรือแผนการวิจัยในประเทศจีน เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

-จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ

-ผลการตรวจร่างกาย

-สำเนาหนังสือเดินทาง

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iec.jmsu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ