มูลนิธิ Heinrich Boll ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อป.โท และป.เอก ที่เยอรมนี

Heinrich Boll Foundation Scholarships in Germany 2020 คือทุนการศึกษาเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

นอกจากนี้ยังเปิดให้นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลาย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาโท

 

ระดับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้อาศัยอยู่นอกประเทศเยอรมนี

– ไม่จำกัดอายุ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัคร

– สำเนาใบรับรองการศึกษา

– หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาเยอรมัน ขั้นต่ำ DSH 2 หรือ B2

– เอกสารอ้างอิงจากอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือจากมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.boell.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ