Arctic University of Norway มอบทุนระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาที่ประเทศนอร์เวย์

Arctic University of Norway มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาที่ประเทศนอร์เวย์ ในสาขา dynamic modelling of food webs in the Barents Sea

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

 

– สภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกที่ท้าทายและสร้างสรรค์

– โอกาสในการทำงานในสถาบันระดับชาติที่มีการติดต่อระหว่างประเทศในระดับสูง

– ชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่นและบริการสวัสดิการที่หลากหลาย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ด้าน dynamic modelling of food webs in the Barents Sea

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ online application

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายสมัครงาน

– CV (มีภาพรวมการศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพ และการทำงานอย่างมืออาชีพ)

– ประกาศนียบัตรและผลการเรียนจากปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– ประกาศนียบัตรและผลการเรียนจากปริญญาโทหรือเทียบเท่า

– เอกสารความสามารถทางภาษาอังกฤษ

– หนังสืออ้างอิงและข้อมูลการติดต่อ

– รายชื่อผลงานและคำอธิบายของรายการงานเหล่านี้จะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:
ผู้แต่งชื่องาน

สำหรับบทความ: ชื่อและปริมาณของสมุดรายวันหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของบทความปีที่ตีพิมพ์

สำหรับสิ่งพิมพ์: ผู้เผยแพร่เครื่องพิมพ์ปีที่พิมพ์จำนวนหน้า

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

jobbnorge.no

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ