ทุนเต็มจำนวนเพื่อการวิจัยระดับป.เอก ในกลุ่มมหาวิทยาลัย RISE ประเทศไซปรัส

ทุนการศึกษาประเทศไซปรัส! กับทุน PhD Fellowships – RISE Doctoral Training Program 2021 โดยเป็นทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ภายใต้กลุ่มการวิจัยสหสาขาวิชาชีพ (MRGs) เปิดสำหรับบุคคลสัญชาติในสหภาพยุโรปและประเทศนอกสหภาพยุโรปทั้งหมด

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอก ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือ RISE ประเทศไซปรัส เช่น University of Cyprus, Cyprus University of Technology หรือ Open University of Cyprus รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน และค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ตรวจสอบหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ประเทศไซปรัส

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในสาขาวิจัยวิทยานิพนธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำวิจัย

– ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทั้งการเขียนและพูด

– สำหรับผู้สมัครนอกสหภาพยุโรปต้องมีใบอนุญาตการทำงาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หัวข้อการวิจัย

– CV

– สำเนาใบรับรองผลการเรียนของทุกการศึกษาทั้งหมด

– ผลวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

– letter of interest หรือ statement of purpose ในหัวข้อ “previous work performed in the topic under study” และ “why the candidate wishes to undertake the specific studies” (ไม่เกิน 1,000 คำ)

– thesis proposal (ไม่เกิน 1,000 คำ)

– academic referees จำนวน 2 ท่าน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลที่ vacancies@rise.org.cy พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “Application: RISE DTP PhD Fellowship January 2021″

 

ปิดรับสมัคร:

18 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rise.org.cy

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ