RMIT University มอบทุนในระดับปริญญาเอก มูลค่าสูงถึง 950,000 บาท/ปี

RMIT University มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุน PhD Scholarship in Airways Inflammation Research (AIR) ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาเอกสำหรับผู้ที่สนใจด้านการทำวิจัยว่าเนื้องอกในปอดกระตุ้นการตอบสนองการอักเสบในบริเวณนั้นได้อย่างไร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าสูงถึง $30,000 (ประมาณ 950,000 บาท) ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือชีวการแพทย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– มีปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (หรือเทียบเท่า) ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือชีวการแพทย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การเข้าเรียนระดับปริญญาเอกด้านการวิจัยที่ RMIT University

– ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หนังสือเดินทาง

-สำเนาใบรับรองผลการเรียนที่ผ่านมา

-สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด

-CV

-จดหมายรับรองการทำงาน

 

วิธีการสมัคร:

– เพื่อให้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย สำหรับขั้นตอนการรับทุน ผู้สมัครสามารถติดต่อ Prof. Steven Bozinovski ที่อีเมล bozinovski@rmit.edu.au

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rmit.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ