สถาบันวิจัยในฮัมบวร์ค ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ประเทศเยอรมนี

Hamburg Institute for Social Research จัดมอบมทุนการศึกษา Ph.D. Scholarships Monetary Orders in Capitalist Modernity ในระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อทำโครงการศึกษาที่ Hamburg Institute for Social Research สถาบันวิจัยในฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 1,400 ยูโร (ประมาณ 53,000 บาท) โดยมีระยะเวลารับทุนสองปี (ทั้งนี้สามารถต่ออายุได้)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โดยเป็นโครงการศึกษาระดับปริญญาเอก ดำเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับ Empirical phenomena of monetary อธิบายทฤษฎีด้านการเงิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาด้านสังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ การศึกษาด้านวัฒนธรรม รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ เป็นต้น)

-ประกาศนียบัตร

-ใบแสดงผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ PDF ไฟล์เดียว ส่งมายังอีเมล [email protected] ปิดรับสมัครในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 และทำการมอบทุนการศึกษาในวันที่ 1 มีนาคม 2019

 

ปิดรับสมัคร:

18 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.his-online.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ