ทุน RTP ทุนวิจัยเต็มจำนวนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ Deakin University

ทุนการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย นั่นคือทุน Research Training Program Scholarship (RTP) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ Deakin University

อีกทั้งยังเป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

– ค่าครองชีพประจำปีสูงสุด 28,092 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 600,000 บาท)

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน สำหรับระดับปริญญาโทสูงสุด 2 ปี และระดับปริญญาเอกสูงสุด 4 ปี

– ค่ารักษาพยาบาล

– ประกันสุขภาพ

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Faculty of Arts and Education

– Faculty of Business and Law

– Faculty of Health

– Faculty of Science, Engineering and Built Environment

– Institute for Frontier Materials

– Institute for Intelligent Systems Research and Innovation

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับเกียรตินิยมของประเทศออสเตรเลีย

– ผู้สมัครต้องมีเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume or Curriculum vitae

– Academic Transcripts

– Previous Research degree

– Publications information

– Bibliographic information

– Providing proof of identification and citizenship

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

deakin

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ