สมัครด่วน!! Rotary Yoneyama Scholarship ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท-เอก ณ ประเทศญี่ปุ่น

Rotary Yoneyama Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินทุนสนับสนุนดังนี้

ระดับปริญญาตรี – 100,000 เยน ต่อเดือน (ประมาณ 29,000 บาท)

ระดับปริญญาโท – 140,000 เยน ต่อเดือน (ประมาณ 40,000 บาท)

ระดับปริญญาเอก – 140,000 เยน ต่อเดือน (ประมาณ 40,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีผลคะแนนวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N4 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แนวทางการสมัครทุน Rotary Yoneyama Scholarship

ใบสมัครทุน

แผนงานวิจัย ณ Japanese University

Composition “Objective of my studies in Japan”

Recommendation Letter

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ไปยังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rotary-yoneyama.or.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ