ทุนระดับสูงกว่าป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ U. of Canterbury นิวซีแลนด์

Sir Neil Isaac Scholarship ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์

เป็นทุนการศึกษากว่า 400,000 บาท ต่อปี เป็นระยะเวลากว่า 2-3 ปี เพื่อศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา NZ$20,000 (ราว 400,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental conservation)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ทุนการศึกษากำหนด

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสมัครระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสมัครระดับปริญญาเอก

– ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarshipscanterbury

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ