สมาพันธรัฐสวิส มอบทุนปริญญาเอก และทุนวิจัย ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในทุกๆ ปีสมาพันธรัฐสวิสจะมีการมอบทุนการศึกษา Government Excellence Scholarships เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอื่นๆ กว่า 180 ประเทศ โดยทุนวิจัยนี้มอบให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา (อย่างน้อยในระดับปริญญาโท)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง และค่าหอพัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก หรือการวิจัยหลังปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักศึกษาต่างชาติจาก 180 ประเทศที่กำหนด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศของคุณ โดยตัวแทนด้านการทูตจะให้ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งแบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารที่ต้องใช้

 

ปิดรับสมัคร:

กำหนดระยะเวลาการสมัครระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2018 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องส่งใบสมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sbfi.admin.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ