รวมทุนเรียนต่อตรี-โท-เอก จากรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2019 ที่นิสิต-นักศึกษาห้ามพลาด!!

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันเรามีทุนที่น่าสนใจมาแนะนำด้วยกัน 3 ประเภท มีจำนวนทุนรวมทั้งสิ้นราว 20-25 ทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจ และมีผลการเรียนยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แบบได้รับทุนเต็มจำนวน

โดยมีระยะการสมัครประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 12,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) ทั้งนี้จำนวนเงินสนับสนุนและเงื่อนไขการให้ทุนของแต่ละทุนนั้นจะแตกต่างกันไป

เรามาดูกันว่าทุน 3 ประเภทที่รัฐบาลไต้หวันสนับสนุนให้เด็กไทยไปเรียนต่อจะมีทุนอะไรกันบ้าง

 

 

1. ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดทุน: 

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: เดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 15,900 บาท) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก: เดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 21,200 บาท)

ระยะเวลาการรับทุน:

– ระดับปริญญาตรี มากสุด 4 ปี

– ระดับปริญญาโทมากสุด 2 ปี

– ระดับปริญญาเอกมากสุด 4 ปี

จำนวนทุนที่คาดว่าให้ในปี 2019:

– 15 ทุน

ผู้มีสิทธิสมัคร:

– ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน

ระยะเวลาการรับสมัคร ปี 2019:

– ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tafs.mofa.gov.tw

 

2. ทุนการศึกษาจากกระทรวงเทคโนโลยี

รายละเอียดทุน:

– ทุนสนับสนุนเดือนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 31,900 บาท)

ระยะเวลาการรับทุน:

– 2-3 ปี

จำนวนทุนที่คาดว่าให้ในปี 2019:

– 2 ทุน

ผู้มีสิทธิสมัคร:

– นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ระยะเวลาการรับสมัคร ปี 2019:

– ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม:

taiwanfellowship.ncl.edu.tw

 

3. ทุนการศึกษาจาก ICDF

รายละเอียดทุน: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน ค่าประกัน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี: เดือนละ 12,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 12,700 บาท)

– นักศึกษาระดับปริญญาโท: เดือนละ15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 15,900 บาท)

– นักศึกษาระดับปริญญาเอก: เดือนละ 17,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 18,000 บาท)

ระยะเวลาการรับทุน:

– ระดับปริญญาตรี มากสุด 4 ปี

– ระดับปริญญาโทมากสุด 2 ปี

– ระดับปริญญาเอกมากสุด 4 ปี

จำนวนทุนที่คาดว่าให้ในปี 2019:

– 5 ทุน

ผู้มีสิทธิสมัคร:

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (เรียนภาคอังกฤษ)

ระยะเวลาการรับสมัคร ปี 2019:

– ประมาณเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม:

taiwanfellowship.ncl.edu.tw

 

 

ที่มา:  www.roc-taiwan.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ