ทุน Clarendon Fund เรียนปริญญาโทและเอกที่ University of Oxford

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหราชอาณาจักร ที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีความโดดเด่นในเรื่องของวิชาการ ทั้งด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของนักศึกษาจากนานาชาติที่ต้องการไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีทุนสนับสนุนนักศึกษากว่า 140 ทุนในทุกๆ ปี

วันนี้เราก็มีรายละเอียดของทุนจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมาฝากทุกคนกันค่ะ ทุนนี้คือทุน The Clarendon Fund ที่มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 140 ทุนที่เปิดให้สมัครทุกๆ ปี โดยทุนจะครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาจะได้รับเงินสนับสนุนรายปีในส่วนของค่าครองชีพอย่างน้อย £14,553 (ประมาณ 620,000 บาท) ในปีการศึกษา 2017-2018 กรณีของนักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาจะได้รับทุนสันบสนุนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งที่ลงเรียนแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ทุนเปิดกว้างในกับผู้สมัครที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากทั่วโลก ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกกับทางมหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคม

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผู้สมัครที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครวันที่ 8 มกราคม 2018 – 19 มกราคม 2018

เริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.clarendon.ox.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ