ทุนเต็มจำนวนระดับป.โท & ป.เอก ด้านวิทยาฯ และวิศวฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุนเต็มจำนวนจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Tokyo Institute of Technology Scholarship ประจำปี 2021 ได้เปิดรับสมัครแล้ว!! โดยเป็นทุนโครงการบัณฑิตนานาชาติ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ Tokyo Institute of Technology

หลักสูตรการเรียนการสอนนั้นมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้สมัครจะได้เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากจะได้ศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 147,000 – 148,000 เยน (ราว 43,000 บาท)

– ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการสมัคร

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ศึกษาต่อที่ประเทศนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลากว่า 16 ปี และสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครต้องเกิดหลังวันที่ 2 เมษายน 1985

– ต้องสมัครขอรับทุนในสาขาวิชาที่จบการศึกษามาก่อน

– ต้องมีผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– Research proposal

– ใบรับรองผลการเรียน

– ใบรับรองการจบการศึกษา

– หัวข้อสรุปการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– สำเนาพาสปอร์ต

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

Admissions Division
Student Services Department
Tokyo Institute Of Technology
West Bldg.8E 212, 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550 JAPAN
Tel: +81-3-5734-3990

 

ปิดรับสมัคร:

21 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

titech

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ